Language of document :

Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 12 czerwca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Okresný súd Bratislava V – Słowacja) – Postępowanie karne przeciwko R.B.

(Sprawa C-149/19)1

Język postępowania: słowacki

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1 Dz.U. C 148 z 29.4.2019.