Language of document :

Ordonanța președintelui Curții din 12 iunie 2019(cerere de decizie preliminară formulată de Okresný súd Bratislava V - Slovacia) – Procedură penală privind pe R.B.

(Cauza C-149/19)1

Limba de procedură: slovaca

Președintele Curții a dispus radierea cauzei.

____________

1     JO C 148, 29.4.2019.