Language of document :

Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 12. júna 2019 – (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Okresný súd Bratislava V – Slovensko) – trestné konanie proti R. B.

(vec C-149/19)1

Jazyk konania: slovenčina

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.

____________

1 Ú. v. EÚ C 148, 29.4.2019.