Language of document :

Beslut meddelat av domstolens ordförande den 12 juni 2019 (begäran om förhandsavgörande från Okresný súd Bratislava V - Slovakien) – Brottsmål mot mot R.B.

(Mål C-149/19)1

Rättegångsspråk: slovakiska

Domstolens ordförande har beslutat att avskriva målet.

____________

1 EUT C 148, 29.4.2019