Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgericht Stuttgart (Německo) dne 24. dubna 2019 – Eurowings GmbH v. GD, HE, IF

(Věc C-334/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Landgericht Stuttgart

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: Eurowings GmbH

Odpůrci: GD, HE, IF

Předběžná otázka

Je třeba vykládat ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/911 , zejména jeho čl. 5 odst. 3 v tom smyslu, že spontánní nepřítomnost podstatné části leteckého personálu z důvodu ohlášení pracovní neschopnosti z důvodu nemoci („divoká stávka“) u leteckého dopravce, který „provozujícímu leteckému dopravci“ ve smyslu čl. 2 písm. b) nařízení pronajme letadlo včetně posádky v rámci smlouvy o pronájmu letadla s posádkou („wet lease“), avšak nenese za lety provozní odpovědnost, má za následek to, že „provozující letecký dopravce“ se rovněž nemůže odvolávat na „mimořádné okolnosti“ ve smyslu čl. 5 odst. 3 nařízení v souladu s rozsudkem Soudního dvora ze dne 17. dubna 2018, Krüsemann a další, C-195/17 a další2 ?

____________

1 Úř. věst. 2004, L 46, s. 1.

2 EU:C:2018:258