Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landgericht Stuttgart (Saksamaa) 24. aprillil 2019 – Eurowings GmbH versus GD, HE, IF

(kohtuasi C-334/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Landgericht Stuttgart

Põhikohtuasja pooled

Apellant: Eurowings GmbH

Vastustajad apellatsioonimenetluses: GD, HE, IF

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määruse (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/911 , sätteid – eelkõige artikli 5 lõiget 3 – tuleb tõlgendada nii, et olukord, kus oluline osa selle lennuettevõtja lennupersonalist, kes andis lennuki koos meeskonnaga rendilepingu alusel (wet-lease) rendile „tegutsevale lennuettevõtjale“ määruse (EÜ) nr 261/2004 artikli 2 punkti b tähenduses, kuid kes ise lennu toimumise eest ei vastuta, töölt haigestumise tõttu spontaanselt puudub („etteteatamata streik“), toob kaasa tagajärje, et ka „tegutsev lennuettevõtja“ ei saa kooskõlas Euroopa Kohtu 17. aprilli 2018. aasta kohtuotsusega Krüsemann jt (C-195/17 jt)2 tugineda „erakorralistele asjaoludele“ määruse artikli 5 lõike 3 tähenduses?

____________

1 ELT 2004, L 46, lk 1; ELT eriväljaanne 07/08, lk 10.

2 EU:C:2018:258.