Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 24. travnja 2019. uputio Landgericht Stuttgart (Njemačka) – Eurowings GmbH protiv GD, HE, IF

(predmet C-334/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Landgericht Stuttgart

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Eurowings GmbH

Tuženici: GD, HE, IF

Prethodno pitanje

Treba li odredbe Uredbe (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/911 , a osobito njezin članak 5. stavak 3., tumačiti na način da spontana odsutnost znatnog dijela letačkog osoblja zbog prijava bolovanja („divlji štrajk”) pri zračnom prijevozniku koji „stvarnom zračnom prijevozniku” u smislu članka 2. točke (b) Uredbe u okviru ugovora o zakupu zrakoplova s posadom („wet lease”) daje u zakup zrakoplov s posadom, ali za letove ne snosi operativnu odgovornost, ima za posljedicu to da se „stvarni zračni prijevoznik” također ne može pozivati na „izvanredne okolnosti” u smislu članka 5. stavka 3. Uredbe u skladu s presudom Suda od 17. travnja 2018., Krüsemann i dr., C-195/17 i dr.2 ?

    

____________

1 SL 2004., L 46, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 26., str. 21.)

2 EU:C:2018:258