Language of document :

A Landesgericht Stuttgart (Németország) által 2019. április 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Eurowings GmbH kontra GD, HE, IF

(C-334/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Landesgericht Stuttgart

Az alapeljárás felei

Felperes: Eurowings GmbH

Alperesek: GD, HE, IF

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése [helyesen: jelentős késése] esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1 rendelkezéseit, különösen az 5. cikk (3) bekezdését, hogy a légi személyzet jelentős részének betegszabadság miatti spontán távolléte („vad sztrájk”) azon légifuvarozónál, amely repülőgép személyzettel együtt történő bérbeadásáról szóló szerződés („wet lease”, teljes bérlet) keretében a repülőgépet személyzettel együtt bérbe adja a rendelet 2. cikkének b) pontja értelmében vett „üzemeltető légifuvarozó[nak]”, a légi járatért fennálló üzemeltetési felelősséget azonban nem viseli, azt eredményezi, hogy – [a 2018. április 17-i Krüsemann és társai ítéletnek (C-195/17, C-197/17–C-203/17, C-226/17, C-228/17, C-254/17, C-274/17, C-275/17, C-278/17–C-286/17 és C-290/17–292/172 )] megfelelően – az „üzemeltető légifuvarozó” sem hivatkozhat a rendelet 5. cikkének (3) bekezdése értelmében vett „rendkívüli körülmények[re]”?

____________

1 HL 2004. L 46., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 8. kötet, 10. o.

2 EU:C:2018:258.