Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Landgericht Stuttgart (Germania) la 24 aprilie 2019 - Eurowings GmbH/GD, HE, IF

(Cauza C-334/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Landgericht Stuttgart

Părțile din procedura principală

Apelantă: Eurowings GmbH

Intimați: GD, HE, IF

Întrebarea preliminară

Dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/911 , în special articolul 5 alineatul (3) din acesta, trebuie să fie interpretate în sensul că absența spontană prin intrarea în concediu medical a unei părți semnificative a personalului navigant („grevă spontană”) al unui operator de transport aerian care închiriază aeronava și echipajul „operatorului efectiv de transport aerian”, în sensul articolului 2 litera (b) din regulamentul menționat, în cadrul unui contract de închiriere cu echipaj („wet lease”), dar care nu și-a asumat responsabilitatea efectuării zborului, are drept consecință ca „operatorul efectiv de transport aerian” să nu poată să invoce existența unei „împrejurări excepționale”, în sensul articolului 5 alineatul (3) din același regulament, în conformitate cu [Hotărârea din 17 aprilie 2018, Krüsemann și alții, C-195/17, C-197/17 - C-203/17, C-226/17, C-228/17, C-254/17, C-274/17, C-275/17, C-278/17 - C-286/17 și C-290/17 - C-292/17]2 ?

____________

1 JO 2004, L 46, p. 1, Ediție specială, 07/vol. 12, p. 218.

2 EU:C:2018:258.