Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht Stuttgart (Nemčija) 24. aprila 2019 – Eurowings GmbH/GD, HE, IF

(Zadeva C-334/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Landgericht Stuttgart

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Eurowings GmbH

Nasprotne stranke v pritožbenem postopku: GD, HE, IF

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba določbe – zlasti člen 5(3) – Uredbe (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/911 razlagati tako, da se zaradi spontane odsotnosti z dela precejšnjega dela letalskega osebja zaradi bolniškega staleža („divja stavka“) pri letalskem prevozniku, ki „dejanskemu letalskemu prevozniku“ v smislu člena 2(b) Uredbe da v zakup letalo s posadko v okviru pogodbe o zakupu zrakoplova s posadko („wet lease“), vendar ne prevzame operativne odgovornosti za lete, „dejanski letalski prevoznik“ prav tako ne more sklicevati na obstoj „izrednih razmer“ v smislu člena 5(3) Uredbe v skladu s sodbo Sodišča z dne 17. aprila 2018, Krüsemann in drugi, C-195/17 in druge2 ?

____________

1 UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 7, zvezek 8, str. 10.

2 EU:C:2018:258