Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberlandesgericht Düsseldorf (Německo) dne 15. května 2019 – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. v. Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG

(Věc C-380/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Oberlandesgericht Düsseldorf

Účastníci původního řízení

Žalobce: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Žalovaná: Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG

Předběžné otázky

Vzniká povinnost informovat [spotřebitele] podle čl. 13 odst. 2 směrnice1 spočívající v uvádění informací podle čl. 13 odst. 1 ve všeobecných obchodních podmínkách již tehdy, pokud obchodník na své internetové stránce, na které nejsou uzavírány smlouvy, má všeobecné obchodní podmínky připravené ke stažení?

V případě kladné odpovědi na otázku 1: Splní obchodník svou povinnost uvádět informace ve všeobecných obchodních podmínkách v takovém případě i tehdy, pokud informace sice neposkytuje v souboru připraveném ke stažení, avšak na jiném místě internetové stránky podniku?

Splní obchodník svou povinnost uvádět informace ve všeobecných obchodních podmínkách, pokud spotřebiteli předá kromě dokumentu se všeobecnými obchodními podmínkami rovněž jím poskytovaný seznam cen a služeb v samostatném dokumentu, který obsahuje informace podle čl. 13 odst. 1 směrnice?

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/11/EU ze dne 21. května 2013 o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů) (Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 63).