Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberlandesgericht Düsseldorf (Saksa) on esittänyt 15.5.2019 – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. v. Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG

(asia C-380/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Oberlandesgericht Düsseldorf

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Vastapuoli: Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG

Ennakkoratkaisukysymykset

Syntyykö direktiivin1 13 artiklan 2 kohdassa säädetty tiedonantovelvollisuus, jonka mukaisesti 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on annettava yleisissä ehdoissa, jo silloin, kun elinkeinonharjoittaja pitää yleiset ehdot saatavilla lataamista varten verkkosivustollaan, jolla ei tehdä sopimuksia?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi: Täyttääkö elinkeinonharjoittaja velvollisuutensa antaa tiedot yleisissä ehdoissa tällaisessa tapauksessa myös silloin, kun se ei anna tietoja lataamista varten saatavilla olevassa tiedostossa vaan toisaalla yrityksen verkkosivustolla?

Täyttääkö elinkeinonharjoittaja velvollisuutensa antaa tiedot yleisissä ehdoissa silloin, kun se antaa kuluttajalle yleiset ehdot sisältävän asiakirjan ohella myös itse laatimansa hinta- ja palveluluettelon erillisenä asiakirjana, johon sisältyvät direktiivin 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot?

____________

1 Kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta 21.5.2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/11/EU (EUVL 2013, L 165, s. 63).