Language of document :

2019 m. gegužės 15 d. Oberlandesgericht Düsseldorf (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. / Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG

(Byla C-380/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Oberlandesgericht Düsseldorf

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė ir apeliantė: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Atsakovė ir kita apeliacinio proceso šalis: Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Direktyvos 2013/11/EB1 13 straipsnio 2 dalyje nustatyta pareiga pateikti 13 straipsnio 1 dalyje numatytą informaciją bendrosiose nuostatose atsiranda jau tuomet, kai komercinės veiklos subjektas savo interneto svetainėje, kurioje jokios sutartys nesudaromos, turi patalpinęs bendrąsias nuostatas, kurias galima parsisiųsti?

2.    Jeigu į pirmą klausimą būtų atsakyta teigiamai: ar tokiu atveju komercinės veiklos subjektas įvykdo savo pareigą pateikti informaciją bendrosiose nuostatose ir tuo atveju, kai informaciją pateikia ne rinkmenoje, kurią galima parsisiųsti, o kitoje įmonės interneto svetainės vietoje?

3.    Ar komercinės veiklos subjektas įvykdo savo pareigą pateikti informaciją bendrosiose nuostatose, jei kartu su bendrųjų nuostatų dokumentu vartotojui jis atskirai pateikia ir savo parengtą kainų ir paslaugų sąrašą, kuriame yra Direktyvos 2013/11/EB 13 straipsnio 1 dalyje numatyta informacija?

____________

1 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/11/EB dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo, kuria iš dalies keičiami Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB (OL L 165, 2013, p. 63).