Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) la 15 mai 2019 – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG

(Cauza C-380/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Oberlandesgericht Düsseldorf

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Pârâtă: Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG

Întrebările preliminare

1.    Obligația de informare prevăzută la articolul 13 alineatul (2) din Directiva 2013/11/EU1 , în sensul includerii informațiilor prevăzute la articolul 13 alineatul (1) în termenii și condițiile generale ale contractelor de vânzare sau de prestare de servicii, există chiar și atunci când comerciantul menține disponibile pe site-ul său, prin intermediul căruia nu sunt încheiate contracte, condițiile generale pentru ca acestea să poată fi descărcate?

2.    În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare: În acest caz, comerciantul își îndeplinește obligația de a include aceste informații în termenii și condițiile generale ale contractelor sale chiar și atunci când informațiile nu sunt incluse în fișierul disponibil pe site pentru a fi descărcat, ci sunt puse la dispoziție într-un alt loc de pe site-ul comerciantului?

3.    Comerciantul își îndeplinește obligația de a include aceste informații în termenii și condițiile generale ale contractelor sale chiar și atunci când transmite consumatorului, pe lângă un document cuprinzând condițiile sale generale, un document separat cuprinzând o listă a prețurilor și serviciilor care conține informațiile prevăzute la articolul 13 alineatul (1) din directivă?

____________

1     Directiva 2013/11/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (JO 2013, L 165, p. 63).