Language of document :

Domstolens kendelse (Syvende Afdeling) af 15. maj 2019 – AQ m.fl. (sag C-789/18) og ZQ (sag C-790/18) mod Corte dei Conti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dellʼEconomia e delle Finanze og Inps-Gestione (sag C-789/18) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Italien)

(Forenede sager C-789/18 og C-790/18) 1

(Præjudiciel forelæggelse – personalesag – kumulation af lønninger fra udøvelsen af aktiviteter som lønmodtager eller som selvstændig i en eller flere statslige enheders tjeneste – national lovgivning, som fastsætter et loft over en sådan kumulation – rent intern situation – artikel 53, stk. 2, og artikel 94 i Domstolens procesreglement – åbenbart afvisningsgrundlag)

Processprog: italiensk

Den forelæggende ret

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: AQ m.fl. (sag C-789/18) og ZQ (sag C-790/18)

Sagsøgt: Corte dei Conti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dellʼEconomia e delle Finanze og Inps-Gestione (sag C-789/18)

Procesdeltagere: BR m.fl. (sag C-789/18)

Konklusion

Anmodningerne om præjudiciel forelæggelse indgivet af Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (den regionale forvaltningsdomstol for Lazio, Italien), ved afgørelser af 7. november 2018, afvises.

____________

1 EUT C 112 af 25.3.2019.