Language of document :

Διάταξη του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 15ης Μαΐου 2019 [αιτήσεις του Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Ιταλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] – AQ κ.λπ. (C-789/18) και ZQ (C-790/18) κατά Corte dei Conti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Inps-Gestione (C-789/18)

(Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-789/18 και C-790/18)1

(Προδικαστική παραπομπή – Δημόσιοι υπάλληλοι – Σώρευση αποδοχών από την άσκηση μισθωτών ή μη μισθωτών δραστηριοτήτων στην υπηρεσία μιας ή περισσοτέρων κρατικών οντοτήτων – Εθνική νομοθεσία που προβλέπει ανώτατο όριο για μια τέτοια σώρευση – Αμιγώς εσωτερική κατάσταση – Άρθρο 53, παράγραφος 2, και άρθρο 94 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου – Προδήλως απαράδεκτο)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Αιτούν δικαστήριο

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

AQ κ.λπ. (C-789/18) και ZQ (C-790/18)

κατά

Corte dei Conti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Inps-Gestione (C-789/18),

παρισταμένων των: BR κ.λπ. (C‑789/18)

Διατακτικό

Οι αιτήσεις προδικαστικής αποφάσεως που υποβλήθηκαν από το Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (περιφερειακό διοικητικό πρωτοδικείο Λατίου, Ιταλία) με αποφάσεις της 7ης Νοεμβρίου 2018 είναι προδήλως απαράδεκτες.

____________

1 ΕΕ C 112 της 25.3.2019.