Language of document :

Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 15. mai 2019. aasta määrus (Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio eelotsusetaotlus - Itaalia) – AQ jt (C-789/18) ja ZQ (C-790/18) versus Corte dei Conti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Inps-Gestione (C-789/18)

(liidetud kohtuasjad C-789/18 ja C-790/18)1

(Eelotsusetaotlus – Avalik teenistus – Ühe või mitme riigiasutuse teenistuses töötamisel või füüsilisest isikut ettevõtjana tegutsemisel saadud tasude kumuleerimine – Riigisisesed õigusnormid, mis määravad kindlaks sellise kumuleerimise piirmäära – Puhtalt riigisisene olukord – Euroopa Kohtu kodukorra artikli 53 lõige 2 ja artikkel 94 – Ilmselge vastuvõetamatus)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio

Põhikohtuasja menetluse pooled

Kaebajad: AQ jt (C-789/18) ja ZQ (C-790/18)

Vastustajad: Corte dei Conti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Inps-Gestione (C-789/18)

Menetluses osalesid: BR jt (C-789/18)

Resolutsioon

Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Lazio maakonna halduskohus, Itaalia) 7. novembri 2018. aasta otsustega esitatud eelotsusetaotlused on ilmselgelt vastuvõetamatud.

____________

1 ELT C 112, 25.3.2019.