Language of document :

Unionin tuomioistuimen määräys (seitsemäs jaosto) 15.5.2019 (ennakkoratkaisupyynnöt, jotka on esittänyt Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – Italia) – AQ ym. (C-789/18) ja ZQ (C-790/18) v. Corte dei conti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze (C-789/18 ja C-790/18), Inps-Gestione (C-789/18)

(yhdistetyt asiat C-789/18 ja 790/18)1

(Ennakkoratkaisupyyntö – Henkilöstö – Sellaisten palkkojen kumulointi, jotka ovat peräisin palkkatyöstä tai itsenäisestä ammatinharjoittamisesta yhden tai useamman valtiollisen yksikön palveluksessa – Kansallinen säännöstö, jossa säädetään tällaisen kumuloinnin ylärajasta – Täysin jäsenvaltion sisäinen tilanne – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 53 artiklan 2 kohta ja 94 artikla – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunale amministrativo regionale per il Lazio

Asianosaiset

Kantajat: AQ ym. (C-789/18) ja ZQ (C-790/18)

Vastaajat: Corte dei conti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze (C-789/18 ja C-790/18), Inps-Gestione (C-789/18)

Muut osapuolet: BR ym. (C-789/18)

Määräysosa

Tribunale amministrativo regionale per il Lazion (Lazion alueen hallintotuomioistuin, Italia) 7.11.2018 tekemillään päätöksillä esittämien ennakkoratkaisupyyntöjen tutkittavaksi ottamisen edellytykset puuttuvat selvästi.

____________

1 EUVL C 112, 25.3.2019.