Language of document :

Rješenje Suda (sedmo vijeće) od 15. svibnja 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Italija) – AQ i dr. (C-789/18) i ZQ (C-790/18) protiv Corte dei Conti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dellʼEconomia e delle Finanze, Inps-Gestione (C-789/18)

(spojeni predmeti C-789/18 i C-790/18)1

(Zahtjev za prethodnu odluku – Javna služba – Zbrajanje primitaka od obavljanja djelatnosti kao zaposlene ili samozaposlene osobe u službi jednog ili više državnih tijela – Nacionalni propis kojim se predviđa maksimalni iznos za takav zbroj – Potpuno unutarnja situacija – Članak 53. stavak 2. i članak 94. Poslovnika Suda – Očita nedopuštenost)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: AQ i dr. (C-789/18) i ZQ (C-790/18)

Tuženici: Corte dei Conti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dellʼEconomia e delle Finanze, Inps-Gestione (C-789/18),

Uz sudjelovanje: BR i dr. (C-789/18)

Izreka

Zahtjevi za prethodnu odluku koje je odlukama od 7. studenoga 2018. uputio Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Okružni upravni sud za Lacij, Italija) očito su nedopušteni.

____________

1 SL C 112, 25. 3. 2019.