Language of document :

Beschikking van het Hof (Zevende kamer) van 15 mei 2019 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Italië) – AQ e.a. (C-789/18) en ZQ (C-790/18)/Corte dei Conti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Inps-Gestione (C-789/18)

(Gevoegde zaken C-789/18 en C-790/18)1

(Prejudiciële verwijzing – Openbare dienst – Cumulatie van vergoedingen uit bezoldigde en onbezoldigde activiteiten in dienst van een of meerdere staatsinstellingen – Nationale regelgeving die een maximum stelt aan een dergelijke cumulatie – Zuiver interne situatie – Artikel 53, lid 2, en artikel 94 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

Procestaal: Italiaans

Verwijzende rechter

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partijen: AQ e.a. (C-789/18) en ZQ (C-790/18)

Verwerende partijen: Corte dei Conti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Inps-Gestione (C-789/18)

In tegenwoordigheid van: BR e.a. (C-789/18)

Dictum

De door de Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (bestuursrechter in eerste aanleg Latium, Italië) bij beslissingen van 7 november 2018 ingediende verzoeken om een prejudiciële beslissing zijn kennelijk niet-ontvankelijk.

____________

1 PB C 112 van 25.3.2019.