Language of document :

Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 15. maja 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Italija) – AQ in drugi (C-789/18) in ZQ (C-790/18)/Corte dei Conti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Inps-Gestione (C-789/18)

(Združeni zadevi C-789/18 in C-790/18)1

(Predhodno odločanje – Javna služba – Vsota zaslužka iz naslova opravljanja zaposlitvenih ali samozaposlitvenih dejavnosti pri enem ali več državnih subjektih – Nacionalna ureditev, ki določa najvišji znesek take vsote – Povsem notranji položaj – Člen 53(2) in člen 94 Poslovnika Sodišča – Očitna nedopustnost)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Stranke

Tožeče stranke: AQ in drugi (C-789/18) in ZQ (C-790/18)

Tožene stranke: Corte dei Conti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Inps-Gestione C‑789/18)

ob udeležbi: BR in drugi (C‑789/18)

Izrek

Predloga za sprejetje predhodne odločbe, ki ju je vložilo Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (deželno upravno sodišče za Lacij, Italija) z odločbama z dne 7. novembra 2018, sta očitno nedopustna.

____________

1 UL C 112, 25.3.2019.