Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 11. travnja 2019. uputio Corte suprema di cassazione (Italija) – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale protiv WS

(predmet C-302/19)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Corte suprema di cassazione

Stranke glavnog postupka

Podnositelj kasacijske žalbe: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Druga stranka u kasacijskom postupku: WS

Prethodno pitanje

Treba li članak 12. stavak 1. točku (e) Direktive 2011/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011.1 , i načelo jednakog postupanja s nositeljima jedinstvene dozvole za boravak i rad i državljanima predmetne države članice, tumačiti na način da im se protivi nacionalni propis u skladu s kojim se, suprotno onome što je određeno za državljane države članice, pri utvrđivanju broja članova obitelji radi izračuna doplatka za obitelj isključuju članovi obitelji radnika koji je nositelj jedinstvene dozvole i državljanin je treće zemlje, ako potonji borave u trećoj zemlji podrijetla?

____________

1     Direktiva 2011/98/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o jedinstvenom postupku obrade zahtjeva za izdavanje jedinstvene dozvole za boravak i rad državljanima trećih zemalja na državnom području države članice te o zajedničkom skupu prava za radnike iz trećih zemalja koji zakonito borave u državi članici (SL 2011., L 343, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 6., str. 303.)