Language of document :

A Corte suprema di cassazione (Olaszország) által 2019. április 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale kontra WS

(C-302/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Corte suprema di cassazione

Az alapeljárás felei

Felperes: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Alperes: WS

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a 2011. december 13-i 2011/98/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv1 12. cikke (1) bekezdésének e) pontját, valamint az összevont tartózkodási és munkavállalási engedéllyel rendelkezők és az állampolgárok közötti egyenlő bánásmód elvét, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amelynek alapján a családmaghoz tartozók számbavételénél a családmagnak járó támogatás összegének meghatározása céljából nem tartoznak bele a családmagba – a tagállami állampolgárokra vonatkozó rendelkezésektől eltérően – az összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli munkavállaló családtagjai, ha azok a harmadik országnak minősülő származási országban tartózkodnak?

____________

1     A harmadik országbeli állampolgárok valamely tagállam területén való tartózkodására és munkavállalására vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárásról, valamint a harmadik országból származó, valamely tagállam területén jogszerűen tartózkodó munkavállalók közös jogairól szóló, 2011. december 13-i 2011/98/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2011. L 343., 1. o.)