Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Corte suprema di cassazione (Italia) la 11 aprilie 2019 – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale/WS

(Cauza C-302/19)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Corte suprema di cassazione

Părțile din procedura principală

Recurent: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Intimat: WS

Întrebările preliminare

Articolul 12 alineatul (1) litera (e) din Directiva 2011/98/UE1 a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 și principiul egalității de tratament între deținătorii unui permis unic de ședere și de muncă și cetățenii naționali trebuie interpretate în sensul că se opun unei reglementări naționale în temeiul căreia, contrar celor prevăzute pentru resortisanții statului membru, la stabilirea membrilor gospodăriei în vederea calculării alocației pentru gospodărie, sunt excluși membrii de familie ai lucrătorului care deține un permis unic și care este resortisant al unui stat terț, în cazul în care aceștia au reședința în țara terță de origine?

____________

1     Directiva 2011/98/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind o procedură unică de solicitare a unui permis unic pentru resortisanții țărilor terțe în vederea șederii și ocupării unui loc de muncă pe teritoriul statelor membre și un set comun de drepturi pentru lucrătorii din țările terțe cu ședere legală pe teritoriul unui stat membru (JO 2011, L 343, p. 1).