Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Curtea de Apel Constanța (Romania) on esittänyt 10.4.2019 – Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Tulcea v. SC Piscicola Tulcea SA

(asia C-294/19)

Oikeudenkäyntikieli: romania

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Curtea de Apel Constanța

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Tulcea

Vastapuoli: SC Piscicola Tulcea SA

Ennakkoratkaisukysymys

Onko yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen 1782/2003 kumoamisesta 19.1.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/20091 2 artiklan ja 34 artiklan säännöksiä ja yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 III osastossa säädetyn tilatukijärjestelmän täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 1120/20092 2 artiklan säännöksiä tulkittava siten, että ne ovat esteenä sellaiselle kansalliselle lainsäädännölle, jonka nojalla pääasiassa esillä olevan kaltaisessa tilanteessa maanviljelijälle ei voida antaa tukioikeuksia, koska peltoalana käytetyt vesiviljelylaitokset eivät ole asetuksen N:o 1120/2009 2 artiklassa tarkoitettua ”maatalousmaata” sillä perusteella, ettei niitä pidetä asetuksen (EY) N:o 73/2009 34 artiklan 2 kohdan mukaisena tukikelpoisena maa-alueena?

____________

1 EUVL 2009, L 30, s. 16.

2 EUVL 2009, L 316, s. 1.