Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 10. travnja 2019. uputila Curtea de Apel Constanţa (Rumunjska) – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Tulcea protiv SC Piscicola Tulcea SA

(predmet C-294/19)

Jezik postupka: rumunjski

Sud koji je uputio zahtjev

Curtea de Apel Constanţa

Stranke glavnog postupka

Žalitelj (tuženik u prvostupanjskom postupku): Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Tulcea

Druga stranka u žalbenom postupku (tužitelj u prvostupanjskom postupku): SC Piscicola Tulcea SA

Prethodno pitanje

Treba li odredbe članka 2. [i] članka 34. stavka 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 od 19. siječnja 2009. o utvrđivanju zajedničkih pravila za programe izravne potpore za poljoprivrednike u okviru zajedničke poljoprivredne politike i utvrđivanju određenih programa potpore za poljoprivrednike, o izmjeni uredaba (EZ) br. 1290/2005, (EZ) br. 247/2006, (EZ) br. 378/2007 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1782/20031 , te odredbe članka 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 1120/2009 od 29. listopada 2009. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu programa jedinstvenih plaćanja predviđenog u glavi III. Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 o utvrđivanju zajedničkih pravila za programe izravne potpore za poljoprivrednike u okviru zajedničke poljoprivredne politike i utvrđivanju određenih programa potpore za poljoprivrednike2 , tumačiti na način da im se protivi nacionalni propis koji, u okolnostima kao u glavnom postupku, isključuje plaćanja poljoprivrednicima zato što ribogojilišta koja se koriste kao obradiva zemljišta nisu „poljoprivredna površina” u smislu članka 2. Uredbe br. 1120/2009 jer se ne smatraj[u] prihvatljivim zemljištem u smislu članka 34. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 73/2009?

____________

1 SL 2009., L 30, str. 16. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 3., svezak 19., str. 199.)

2 SL 2009., L 316, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 3., svezak 20., str. 167.)