Language of document :

A Curtea de Apel Constanţa (Románia) által 2019. április 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Tulcea kontra SC Piscicola Tulcea SA

(C-294/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Curtea de Apel Constanţa

Az alapeljárás felei

Felperes/ellenérdekű fél: Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Tulcea

Alperes/fellebbező: SC Piscicola Tulcea SA

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendelet1 2. cikkének és 34. cikke (2) bekezdésének, valamint a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 73/2009/EK tanácsi rendelet III. címében előírt egységes támogatási rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. október 29-i 1120/2009/EK bizottsági rendelet2 2. cikkének rendelkezéseit, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely az alapügyben szereplő körülmények között azon okból zárja ki a mezőgazdasági termelőt a támogatásra való jogosultságból, mert a szántóterületként használt akvakultúrás létesítmények nem minősülnek az 1120/2009 rendelet 2. cikke értelmében vett „mezőgazdasági területnek”, mivel nem tekinthetők a 73/2009/EK rendelet 34. cikkének (2) bekezdésével összhangban támogatható területnek?

____________

1 HL 2009. L 30., 16. o.

2 HL 2009. L 316., 1. o.