Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Curtea de Apel Constanţa (România) la data de 10 aprilie 2019 – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Tulcea / SC Piscicola Tulcea SA

(Cauza C-294/19)

Limba de procedură: română

Instanţa de trimitere

Curtea de Apel Constanţa

Părţile din acţiunea principală

Recurentă-pârâtă: Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Tulcea

Intimată-reclamantă: SC Piscicola Tulcea SA

Întrebarea preliminară

Dispozițiile articolului 2 [și ale] articolului 34 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1782/20031 , și dispozițiile articolului 2 din Regulamentul (CE) nr. 1120/2009 al Comisiei din 29 octombrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a schemei de plată unică prevăzute în titlul III din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor [public] direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori2 trebuie interpretate în sensul că se opun unei reglementări naționale care, în împrejurări precum cele din litigiul principal, exclud la plata drepturilor fermierul pe considerentul că amenajările piscicole utilizate ca terenuri arabile nu reprezintă «suprafață agricolă» în sensul articolului 2 din Regulamentul nr. 1120/2009, nefiind considerat[e] teren eligibil în conformitate cu articolul 34 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009?

____________

1 JO 2009, L 30, p.16.

2 JO 2009, L 316, p. 1.