Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour de cassation (Ranska) on esittänyt 26.6.2019 – Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier v. Société Fromagère du Livradois SAS

(asia C-490/19)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Cour de cassation

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier

Vastaaja: Société Fromagère du Livradois SAS

Ennakkoratkaisukysymys

Onko 20.3.2006 annetun neuvoston asetuksen N:o 510/20061 13 artiklan 1 kohtaa ja 21.11.2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 1151/20122 13 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että niissä kielletään ainoastaan se, että jokin kolmas osapuoli käyttää rekisteröityä nimeä, vai onko niitä tulkittava siten, että niissä kielletään alkuperänimityksellä suojatun tuotteen esillepano, erityisesti sille ominaisen muodon tai ulkonäön jäljitteleminen siten, että se on omiaan johtamaan kuluttajaa harhaan tuotteen todellisen alkuperän suhteen, vaikka rekisteröityä nimeä ei käytetäkään?

____________

1 Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20.3.2006 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 510/2006 (EUVL 2006, L 93, s. 12).

2 Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21.11.2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1151/2012 (EUVL 2012, L 343, s. 1).