Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 26. lipnja 2019. uputio Cour de cassation (Francuska) – Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier protiv Société Fromagère du Livradois SAS

(predmet C-490/19)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Cour de cassation

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier

Tuženik: Société Fromagère du Livradois SAS

Prethodno pitanje

Treba li članak 13. stavak 1. Uredbe Vijeća br. 510/2006 od 20. ožujka 2006.1 i članak 13. stavak 1. Uredbe br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012.2 tumačiti na način da se njima zabranjuje jedino to da se treća strana koristi registriranim nazivom ili ih treba tumačiti na način da se njima zabranjuje prezentiranje proizvoda zaštićenog oznakom izvornosti, konkretno, oponašanje njegova karakterističnog oblika ili izgleda, koje potrošača može dovesti u zabludu glede pravog podrijetla proizvoda, čak i ako se ne koristi registrirani naziv?

____________

1     Uredba Vijeća (EZ) br. 510/2006 od 20. ožujka 2006. o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (SL 2006., L 93, str. 12.) (SL posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 3., svezak 4., str. 184.)

2     Uredba (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL 2012., L 343, str. 1.) (SL posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 25., str. 31.)