Language of document :

A Cour de Cassation (Franciaország) által 2019. június 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier kontra Société Fromagère du Livradois SAS

(C-490/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour de Cassation

Az alapeljárás felei

Felperes: Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier

Alperes: Société Fromagère du Livradois SAS

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

A 2006. március 20-i 510/2006 tanácsi rendelet1 és a 2012. november 21-i 1151/2012 európai parlamenti és tanácsi rendelet2 13. cikkének (1) bekezdését úgy kell-e értelmezni, hogy azok kizárólag a nyilvántartásba vett megnevezés harmadik személy általi használatát tiltják, vagy pedig úgy értelmezendők, hogy azok az eredetmegjelölés által védett termék olyan megjelenítését, különösen az arra jellemző forma és megjelenés átvételét is tiltják, amely a termék tényleges származása tekintetében a fogyasztó megtévesztésére alkalmas lehet, még ha a nyilvántartásba vett megnevezést nem is használják?

____________

1 A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendelet (HL 2006. L 93., 12. o.)

2 A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2012. L 343., 1. o.)