Language of document :

2019 m. birželio 26 d. Cour de cassation (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier / Société Fromagère du Livradois SAS

(Byla C-490/19)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour de cassation

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier

Kita kasacinio proceso šalis: Société Fromagère du Livradois SAS

Prejudicinis klausimas

Ar atitinkamos 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamento Nr. 510/20061 ir 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 1551/20122 13 straipsnių 1 dalys turi būti aiškinamos taip, kad pagal jas tretiesiems asmenims draudžiama tik naudoti įregistruotus pavadinimus, ar jos turi būti aiškinamos taip, kad jomis draudžiamas produkto, žymimo saugoma kilmės vietos nuoroda, pateikimas, visų pirma jam būdinga forma ar išvaizda, kuris gali klaidinti vartotoją dėl tikrosios produkto kilmės net ir tuo atveju, jeigu įregistruotas pavadinimas nėra panaudotas?

____________

1 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (OL L 93, 2006, p. 12).

2 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (OL L 343, 2012, p. 1).