Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour de cassation (Francija) 26. junija 2019 – Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier/Société Fromagère du Livradois SAS

(Zadeva C-490/19)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour de cassation

Stranki v postopku v glavni stvari

Vlagatelj kasacijske pritožbe: Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier

Nasprotna stranka v postopku s kasacijsko pritožbo: Société Fromagère du Livradois SAS

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člena 13(1) Uredbe Sveta št. 510/2006 z dne 20. marca 20061 in Uredbe št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 20122 razlagati tako, da prepovedujeta samo uporabo registriranega imena s strani tretje osebe, ali pa ju je treba razlagati tako, da prepovedujeta predstavitev proizvoda, zaščitenega z označbo porekla, zlasti posnemanje zanj značilne oblike ali videza, ki lahko potrošnika zavaja glede resničnega porekla proizvoda, tudi če registrirano ime ni uporabljeno?

____________

1 Uredba Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (UL L 93, 2006, str. 12).

2 Uredba (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (UL L 343, 2012, str. 1).