Language of document :

Διάταξη του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 15ης Μαΐου 2019 [αίτηση του Amtsgericht Kamenz (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] – MC κατά ND

(Υπόθεση C-827/18)1

(Προδικαστική παραπομπή – Άρθρο 53, παράγραφος 2, και άρθρο 99 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου – Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης – Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις – Διεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις – Σύμβαση του Λουγκάνο II – Άρθρο 22, σημείο 1 – Διαφορές σε υποθέσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων και μισθώσεων ακινήτων – Απόδοση των πολιτικών καρπών από την εκμίσθωση ακινήτου πριν από τη μεταβίβαση της κυριότητας)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Amtsgericht Kamenz

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

MC

κατά

ND

Διατακτικό

Το άρθρο 22, σημείο 1, πρώτο εδάφιο, της Συμβάσεως για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, που υπεγράφη στις 30 Οκτωβρίου 2007 και της οποίας η σύναψη εγκρίθηκε εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με την απόφαση 2009/430/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2008, έχει την έννοια ότι δεν αποτελεί αγωγή «σε υποθέσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων και μισθώσεων ακινήτων», κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, αγωγή ασκηθείσα από τον αγοραστή ενός ακινήτου, για την καταβολή ποσού εισπραχθέντος από τον πωλητή ως μίσθωμα καταβληθέν από τρίτο, ενόσω ο αγοραστής αυτός, μολονότι είχε αποκτήσει την επικαρπία επί του εν λόγω αγαθού κατά τον χρόνο καταβολής του ποσού αυτού, δεν είχε ακόμη καταστεί νόμιμος κύριος αυτού, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

____________

1 EE C 103 της 18.3.2019.