Language of document :

Unionin tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 15.5.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Amtsgericht Kamenz – Saksa) – MC v. ND

(asia C-827/18)1

(Ennakkoratkaisupyyntö – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 53 artiklan 2 kohta ja 99 artikla – Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue – Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa – Tuomioistuimen toimivalta sekä tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeuden alallaLugano II -yleissopimus – 22 artiklan 1 alakohta – Asiat, jotka koskevat esineoikeutta kiinteään omaisuuteen tai kiinteän omaisuuden vuokrasopimusta – Omaisuuden vuokraamisesta saatujen tuottojen palauttaminen ennen omistusoikeuden siirtoa)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Amtsgericht Kamenz

Asianosaiset

Kantaja: MC

Vastaaja: ND

Määräysosa

Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 30.10.2007 allekirjoitetun yleissopimuksen, jonka tekeminen hyväksyttiin Euroopan yhteisön puolesta 27.11.2008 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2009/430/EY, 22 artiklan 1 alakohdan ensimmäistä alakohtaa on tulkittava siten, että tässä määräyksessä tarkoitettuna asiana, ”joka koskee esineoikeutta kiinteään omaisuuteen tai kiinteän omaisuuden vuokrasopimusta”, ei ole pidettävä asiaa, jonka kiinteän omaisuuden hankkija on pannut vireille ja joka koskee sellaisen summan maksamista, jonka myyjä on saanut kolmannen maksamana vuokrana, kun kyseinen hankkija ei siitä huolimatta, että tämä oli mainitun summan maksuajankohtana saanut kyseisen omaisuuden haltuunsa, ollut sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaan vielä laillisesti sen omistaja.

____________

1 EUVL C 103, 18.3.2019.