Language of document :

Rješenje Suda (šesto vijeće) od 15. svibnja 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Amtsgericht Kamenz - Njemačka) – MC protiv ND-a

(predmet C-827/18)1

(Zahtjev za prethodnu odluku – Članak 53. stavak 2. i članak 99. Poslovnika Suda – Područje slobode, sigurnosti i pravde – Pravosudna suradnja u građanskim stvarima – Sudska nadležnost, priznavanje i izvršenje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima – Luganska konvencija II – Članak 22. točka 1. – Sporovi čiji su predmet stvarna prava na nekretninama ili najam i zakup nekretnina – Vraćanje plodova stečenih iznajmljivanjem imovine prije prijenosa vlasništva)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Amtsgericht Kamenz

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: MC

Tuženik: ND

Izreka

Članak 22. točku 1. prvu podtočku Konvencije o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima, potpisane 30. listopada 2007., čije je sklapanje u ime Europske zajednice odobreno Odlukom Vijeća od 27. studenoga 2008., treba tumačiti na način da tužbu „u postupcima čiji su predmet stvarna prava na nekretninama ili najam i zakup nekretninaˮ, u smislu te odredbe, ne čini tužba koju je podnio stjecatelj nekretnine koja se odnosi na isplatu iznosa koji je prodavatelj primio od treće strane po osnovi najma/zakupa jer taj stjecatelj, iako je ušao u posjed te nekretnine u trenutku isplate tog iznosa, nije još bio zakonski vlasnik prema primjenjivom nacionalnom zakonodavstvu.

____________

1 SL C 103, 18. 3. 2019.