Language of document :

A Bíróság (hatodik tanács) 2019. május 15-i végzése (Az Amtsgericht Kamenz [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – MC kontra ND

(C-827/18. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal – A Bíróság eljárási szabályzata 53. cikkének (2) bekezdése és 99. cikke – A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség – Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés – Joghatóság, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása polgári és kereskedelmi ügyekben – Második Luganói Egyezmény – A 22. cikk 1. pontja – Ingatlanon fennálló dologi joggal vagy ingatlan bérletével, illetve haszonbérletével kapcsolatos jogviták – A tulajdon-átruházást megelőzően az ingatlan bérbeadásából származó gyümölcsök visszatérítése)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Amtsgericht Kamenz

Az alapeljárás felei

Felperes: MC

Alperes: ND

Rendelkező rész

A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2007. október 30-án aláírt, az Európai Közösség nevében a 2008. november 27-i 2009/430/EK tanácsi határozattal jóváhagyott egyezmény 22. cikke 1. pontjának első albekezdését úgy kell értelmezni, hogy nem minősül az e rendelkezés értelmében vett, „ingatlanon fennálló dologi jog vagy ingatlan bérlete, illetve haszonbérlete [tárgyát]” képező eljárásnak az ingatlan vevője által indított olyan eljárás, amely a harmadik személy által fizetett bérleti díj alapján az eladó által kapott összeg folyósítására irányul, miközben ez a vevő, jóllehet az említett összeg folyósításakor megszerezte az ingatlan használati jogát, még nem volt az alkalmazandó nemzeti jogszabályok alapján ipso iure tulajdonos.

____________

1 HL C 103., 2019.3.18.