Language of document :

2019 m. gegužės 15 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) nutartis byloje (Amtsgericht Kamenz (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) MC / ND

(Byla C-827/18)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Teisingumo Teismo procedūros reglamento 53 straipsnio 2 dalis ir 99 straipsnis – Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė – Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose – Jurisdikcija ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimas ir vykdymas – Lugano II konvencija – 22 straipsnio 1 punktas – Ginčai dėl daiktinių teisių į nekilnojamąjį turtą ir nekilnojamojo turto nuomos – Pajamų iš turto nuomos, gautų iki nuosavybės turto perdavimo, grąžinimas)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Amtsgericht Kamenz

Šalys

Ieškovas: MC

Atsakovas: ND

Rezoliucinė dalis

Konvencijos dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo, pasirašytos 2007 m. spalio 30 d., kuri Bendrijos vardu patvirtinta 2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimu 2009/430/EB, 22 straipsnio 1 punkto pirma pastraipa turi būti aiškinama taip, kad nekilnojamo turto įgijėjo ieškinys, kuriuo siekiama išieškoti iš pardavėjo sumą, kurią jis gavo iš trečiojo asmens kaip mokestį už nuomą, kai šis įgijėjas, nors ir buvo pradėjęs naudotis minėtu nekilnojamu turtu šios sumos pervedimo momentu, dar nebuvo tapęs teisėtu savininku pagal taikytiną nacionalinę teisę, nėra ieškinys, susijęs su daiktine teise į nekilnojamąjį turtą arba nekilnojamojo turto nuomą, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą.

____________

1 OL C 103, 2019 3 18.