Language of document :

Rješenje predsjednika Suda od 10. svibnja 2019. – Apple Distribution International protiv Europske komisije koju podupire Francuska Republika

(predmet C-633/18 P)1

Jezik postupka: engleski

Predsjednik Suda odredio je brisanje predmeta.

____________

1 SL C 436, 3. 12. 2018.