Language of document :

Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-10 ta’ Mejju 2019 – Apple Distribution International vs Il-Kummissjoni Ewropea, sostnuta minn: Ir-Repubblika Franċiża

(Kawża C-633/18 P) 1

Lingwa tal-kawża : l-Ingliż

Il-President tal-Qorti tal-Ġustizzja ordna t-tħassir tal-kawża.

____________

1     ĠU C 436, 3.12.2018.