Language of document :

Beschikking van de president van het Hof van 10 mei 2019 – Apple Distribution International / Europese Commissie, ondersteund door: Franse Republiek

(Zaak C-633/18 P)1

Procestaal: Engels

De president van het Hof heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1 PB C 436 van 3.12.2018.