Language of document :

Sklep predsednika Sodišča z dne 10. maja 2019 – Apple Distribution International/Evropska komisija, ob intervenciji Republike Francije

(Zadeva C-633/18)1

Jezik postopka: angleščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.

____________

1 UL C 436, 3.12.2018.