Language of document :

Beslut meddelat av ordföranden på domstolen den 10 maj 2019 – Apple Distribution International mot Europeiska kommissionen, med stöd av: Republiken Frankrike

(Mål C-633/18)1

Rättegångsspråk: engelska

Ordföranden på domstolen har beslutat att avskriva målet.

____________

1 EUT C 436, 3.12.2018