Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberlandesgericht Koblenz (Německo) dne 5. června 2019 – Remondis GmbH v. Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel

(Věc C-429/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Oberlandesgericht Koblenz

Účastníci původního řízení

Stěžovatelka: Remondis GmbH

Odpůrce: Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel

Další účastník řízení: Landkreis Neuwied

Předběžná otázka

Musí být čl. 12 odst. 4 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES1 vykládán v tom smyslu, že o spolupráci se jedná již tehdy, pokud veřejný zadavatel, který je na svém území odpovědný za odstraňování odpadu, úkol odstraňovat odpad, k jehož splnění je nutno provést několik dílčích pracovních operací a který byl podle vnitrostátního práva uložen výlučně jemu, neplní v plném rozsahu sám, nýbrž pověří jiného veřejného zadavatele, který je na něm nezávislý a který je na svém území rovněž odpovědný za odstraňování odpadu, aby za úplatu vykonával jednu z nutných dílčích pracovních operací?

____________

1 Úř. věst. 2014, L 94, s. 65.