Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberlandesgericht Koblenz (Saksamaa) 5. juunil 2019 – Remondis GmbH versus Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel

(kohtuasi C-429/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Oberlandesgericht Koblenz

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Remondis GmbH

Vastustaja: Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel

Teine menetlusosaline: Landkreis Neuwied

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiivi 2014/24/EL riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜkehtetuks tunnistamise kohta1 artikli 12 lõike 4 punkti a tuleb tõlgendada nii, et koostööga on tegemist juba siis, kui enda haldusterritooriumil jäätmekäitluse eest vastutav avaliku sektori hankija ei täida riigisisese õigusega ainuisikuliselt talle pandud jäätmekäitlusülesannet, mille täitmiseks läheb vaja mitut tööetappi, täielikult ise, vaid tellib tasu eest ühe tööetapi teiselt temast sõltumatult avaliku sektori hankijalt, kes on samuti vastutav jäätmekäitluse eest enda haldusterritooriumil?

____________

1 ELT 2014, L 94, lk 65.