Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberlandesgericht Koblenz (Saksa) on esittänyt 5.6.2019 – Remondis GmbH v. Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel

(asia C-429/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Oberlandesgericht Koblenz

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Remondis GmbH

Vastapuoli: Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel

Muu osapuoli: Landkreis Neuwield

Ennakkoratkaisukysymys

Onko julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta 26.2.2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/24/EU1 12 artiklan 4 kohdan a alakohtaa tulkittava siten, että kyse on yhteistyöstä jo siinä tapauksessa, että omalla alueellaan jätehuollosta vastaava hankintaviranomainen ei itse hoida kokonaisuudessaan jotain jätehuoltotehtävää, josta se on kansallisen oikeuden mukaan yksin vastuussa ja joka edellyttää useita työvaiheita, vaan antaa toiselle hankintaviranomaiselle, joka on siihen nähden itsenäinen ja omalla alueellaan myös vastuussa jätehuollosta, tehtäväksi suorittaa vastiketta vastaan jonkin tarpeellisista työvaiheista?

____________

1 EUVL 2014, L 94, s. 65.