Language of document :

2019 m. birželio 5 d. Oberlandesgericht Koblenz (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Remondis GmbH / Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel

(Byla C-429/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Oberlandesgericht Koblenz

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Remondis GmbH

Kita apeliacinio proceso šalis: Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel

Prejudicinis klausimas

Ar 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES1 dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB, 12 straipsnio 4 dalies a punktas turi būti aiškinamas taip, kad bendradarbiavimas gali būti konstatuojamas jau tada, kai savo teritorijoje už atliekų tvarkymą atsakinga perkančioji organizacija pagal nacionalinę teisę išimtinai jai priskiriamą [atliekų] tvarkymo paslaugą, sudarytą iš kelių operacijų, teikia ne visą pati, o paveda vieną iš būtinų operacijų už atlyginimą atlikti kitai, nuo jos nepriklausomai, perkančiajai organizacijai, kuri savo teritorijoje yra atsakinga už atliekų tvarkymą?

____________

1 OL L 94, 2014, p. 65.