Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberlandesgericht Koblenz (Nemčija) 5. junija 2019 – Remondis GmbH/Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel

(Zadeva C-429/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Oberlandesgericht Koblenz

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka in pritožnica: Remondis GmbH

Tožena stranka in nasprotna stranka v pritožbenem postopku: Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel

Ob udeležbi: Landkreis Neuwied

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 12(4)(a) Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES1 razlagati tako, da sodelovanje obstaja že, kadar javni naročnik, pristojen za ravnanje z odpadki na svojem območju, naloge ravnanja z odpadki, ki je z nacionalnim pravom naložena izključno njemu in za opravljanje katere je treba izvajati več postopkov, ne opravlja povsem sam, temveč drugega javnega naročnika, ki je neodvisen od njega in je na svojem območju ravno tako pristojen za ravnanje z odpadki, pooblasti za odplačno izvajanje enega od potrebnih postopkov?

____________

1 UL 2014, L 94, str. 65.