Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 12. travnja 2019. uputila Curtea de Apel Constanţa (Rumunjska) – Ira Invest SRL protiv Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Tulcea

(predmet C-304/19)

Jezik postupka: rumunjski

Sud koji je uputio zahtjev

Curtea de Apel Constanţa

Stranke glavnog postupka

Tužitelj i žalitelj: Ira Invest SRL

Tuženik i druga stranka u žalbenom postupku: Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Tulcea

Prethodno pitanje

Treba li članak 4. stavak 1. točke (b), (c), (e) i (f), članak 10., članak 21. stavak 1. i članak 32. stavke 1. do 5. Uredbe (EU) br. 1307/20131 , tumačiti na način da im se protivi nacionalni propis koji, u okolnostima kao u glavnom postupku, isključuje plaćanja poljoprivrednicima zato što zemljišta na kojima se nalaze ribogojilišta koja se koriste kao obradiva zemljišta nisu „poljoprivredna površina” u smislu članka 4. navedene uredbe?

____________

1 Uredba (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 (SL 2013., L 347, str. 608. i ispravak SL 2016., L 130., str. 7.)