Language of document :

A Curtea de Apel Constanţa (Románia) által 2019. április 12- én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Ira Invest SRL kontra Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Tulcea

(C-304/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Curtea de Apel Constanţa

Az alapeljárás felei

Felperes: Ira Invest SRL

Alperes: Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Tulcea

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni az 1307/2013/EU rendelet1 4. cikke (1) bekezdésének b), c), e) és f) pontját, 10. cikkét, 21. cikkének (1) bekezdését, valamint 32. cikkének (1)–(5) bekezdését, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely az alapügyben szereplő körülmények között a mezőgazdasági termelőt azért zárja ki a támogatásra való jogosultságból, mert a szántóterületként használt, akvakultúrás létesítményekkel rendelkező földterületek nem minősülnek a rendelet 4. cikke értelmében vett „mezőgazdasági területnek”?

____________

1 A közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17 i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2013. L 347., 608. o.)